Välkommet omtag av demokrativillkor

Johannes Frandsen/Regeringskansliet

Den nya regeringen drar tillbaka lagförslaget om demokrativillkor till civilsamhället och trossamfunden. Beskedet kom igår och välkomnas av Svenska missionsrådet – som uppmanar alla nya ministrar att läsa på om religionsfriheten.

Tillsammans med andra organisationer i civilsamhället riktade vi hård kritik mot att det nu skrotade lagförslaget riskerade att leda till en både godtycklig och rättsosäker hantering av statligt stöd till civilsamhället, inklusive trossamfunden.

Inför det utlovade omtaget förväntar vi oss nu en initierad och rättighetsbaserad dialog mellan företrädare för regeringen, civilsamhället och trossamfunden. Innan en ny proposition kan presenteras behöver förutsättningarna för relationen mellan stat och civilsamhälle tydliggöras. I denna dialog behöver grundläggande mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar värnas, såsom principen om ickediskriminering, principen om proportionalitet, allas lika rätt till tro och övertygelsefrihet samt det demokratiska utrymmet och långsiktig hållbarhet för civilsamhället.

Vi vill därför erbjuda alla ministrar och tjänstepersoner i den nya regeringen att gå vår snabbkurs om religionsfrihet genom att:

Charlotta Norrby

Generalsekreterare

+46 8 453 68 19charlotta.norrby@smc.global

Påverkan i tro på en bättre värld

Vår spetskompetens är religionsfrihet och religiös läskunnighet.