Vapenvägran: Sa nej för samvetets skull

Juan Pablo Córtes var 18 år gammal när han vägrade göra militärtjänsten med hänvisning till samvetsskäl. Ett beslut som påverkat hans liv på flera sätt.

Han gillar inte våld och tror att om vi vill ha en mindre våldsam värld är det viktigt att vägra militärtjänstgöring.

– Kyrkan hjälpte mig att bli mer medveten om mitt ansvar som kristen, som människa och att stå upp för viktiga värden, säger Juan Pablo Córtes som hunnit fylla 19 år.

Rätten till samvetsvägran erkändes av Colombias konstitutionsdomstol 2009. Denna rätt att åberopa etiska, filosofiska, politiska eller religiösa skäl för samvetsvägran regleras sedan 2017 i lag. Det är ett resultat av bland annat organisationen Justapazs långsiktiga påverkansarbete som stöttas av Svenska missionsrådets medlemsorganisation Kristna fredsrörelsen.

Ett enkelt beslut att vapenvägra

Juan Pablo Córtes

Justapaz har också hjälpt Juan Pablo Córtes i hans process att åberopa samvetsvägran. Juan Pablo säger att beslutet var enkelt.

– Mina föräldrar var inte heller så förtjusta i att jag skulle göra militärtjänsten, men i slutändan var det jag som bestämde. Och egentligen var det inte svårt, eftersom jag var bekant med ickevåldsmetoder och visste att jag ville följa Guds ord.

– Jag har också sett upp till personer som Martin Luther King och Gandhi och andra som velat förbättra samhället. Jag ville vara som dem och inte bara göra som alla andra. Jag ville stå upp för mig själv istället för att bidra till ett militaristiskt och totalitärt samhälle, säger han med eftertryck.

Vapenvägran går emot en våldskultur

Justapaz advokat Andrés Aponte hjälpte Juan Pablo Córtes genom hela hans vapenvägranprocess, en process som kulminerade i att Juan Pablo intervjuades av en kommitté bestående av fyra militärer, en läkare och en psykolog som utvärderade hans skäl.

– Det var lite skrämmande, inte minst efter att jag pratat med två andra samvetsvägrare som fått nej. Så att få hjälp av Andrés, som följde med mig, var väldigt viktigt. Han kunde också klargöra några punkter när kommittén ställde frågor.

Andrés Aponte berättar att det går emot Colombias kultur att vägra militärtjänst eftersom landet har befunnit sig i krig så länge att våldet har normaliserats. Varje år rekryterar militären cirka 60 000 unga män. Det är en kvot de måste fylla och när det ”fattas” rekryter så bortser militären från lagen och använder illegala metoder för att locka unga människor som kanske inte ser andra alternativ.

– Det är bland annat då som juridisk hjälp är viktig, säger Andrés Aponte.

Blivit mer öppen och mindre blyg

Juan Pablos föräldrar hjälpte honom, men många andra föräldrar säger: var inte en fegis, var en man!

– Men vi menar att det är samvetsvägrarna som är modiga. Juan Pablo var exempelvis bara 18 år gammal när han var tvungen att stå inför kommittén och förklara sig. Och det är skrämmande. När fler unga gör detta öppnas en dörr, en dörr som garanterar möjligheten till samvetsfrihet, säger Andrés Aponte.

Juan Pablo berättar att processen och beslutet har påverkat hans liv på flera sätt. Dels ser han sin samvetsvägran som ett viktigt steg mot ett fredligare Colombia, dels har han mött andra i samma situation och på kuppen blivit mer öppen som person, mindre blyg.

– Nu har jag mött andra som tänker som jag. Jag kan uttrycka vad jag känner och tycker och jag har också fått upp ögonen för det viktiga sociala arbete som kyrkan och andra frivilligorganisationer gör.

Detta är ett av de exempel på förändring på samhällsnivå som långsiktigt internationellt bistånd kan bidra till. Läs mer i Svenska missionsrådets rapport Harvesting Outcomes on Societal Level: A Learning Review of results 2017-2019 from five organisations supported by SMC.

Fakta: Justapaz och samvetsvägran i Colombia

Justapaz arbetar sedan över 25 år med bland annat fredsbyggande och försoning, ickevåldstransformering av konflikter och rätten till samvetsvägran i Colombia. När det gäller samvetsvägran arbetar de med politisk påverkan, stöd till församlingar och ungdomsnätverk, utbildning om icke-våld och rätten till samvetsvägran och juridiskt stöd till enskilda samvetsvägrare. De ger också psykosocialt stöd till samvetsvägrarnas familjer.

Varje år samvetsvägrar cirka 700 personer varav cirka 60 procent avslås i första instans. Hur många som avslås efter prövning i högre instans finns ingen statistik över. Justapaz stödjer cirka 80 samvetsvägrare varje år. Hittills har alla fått sina skäl godkända, inte minst tack vare att de fått utbildning i mänskliga rättigheter, etik, ickevåld och politik. De juridiska processerna har lett till viktiga prejudikat kring rätten till samvetsvägran, som erkändes av Colombias konstitutionsdomstol 2009. Justapaz och andra civilsamhällesorganisationer arbetar nu för att den obligatoriska militärtjänstgöringen ska avskaffas.