Vårt uppdrag står fast i tron på en bättre värld

Trots det kritiska läget som Svenska missionsrådet befinner sig i är generalsekreterare Charlotta Norrby övertygad om att organisationen kommer fortsätta spela en viktig roll inom svenskt bistånd. 

Inklämt mellan personalens förmiddagsfika och dagens första möte hinner Charlotta Norrby med en intervju om Svenska missionsrådet (SMR) nu och framåt. Det är juni och semester väntar för medarbetarna på kansliet. Det är en välförtjänt semester efter den vår som varit. 

– Läget är kritiskt för SMR som biståndsaktör. SMR kommer alltid att vara ett missionsråd men beroende av hur mycket medel vi har för olika aktiviteter kommer fokus att skifta på vad vi gör. Och just nu är vår roll som biståndsaktör och vidareförmedlare av Sidamedel i ett minst sagt kritiskt läge, säger Charlotta. 

Charlotta har arbetat som generalsekreterare för SMR sedan 2020. Fyra år har gått och mycket har hänt under den tiden men hon understryker att inget har under de här åren hotat SMR:s verksamhet på samma sätt som den förändring som nu genomförs inom svenskt bistånd. Trots det ger hon ett lugnt intryck och säger utan att tveka att hon verkligen tror att SMR har en fortsatt viktig roll som vidareförmedlare inom svenskt bistånd. 

Men vi vill fortsätta verka som aktör inom biståndet eftersom det är en naturlig del av vår identitet som en kristen trosbaserad organisation, och jag tror ju från djupet av mitt hjärta att vi kommer att få medel.

– Sidas översyn innebär att vi behöver föreställa oss en framtid där vi helt enkelt inte får bidra i det arbete som sker med Sidamedel. Men vi vill fortsätta verka som aktör inom biståndet eftersom det är en naturlig del av vår identitet som en kristen trosbaserad organisation, och jag tror ju från djupet av mitt hjärta att vi kommer att få medel. Eventuellt mindre men vi kommer att finnas kvar som vidareförmedlare, säger Charlotta. 

Sedan tidig vår har SMR:s kansli fått förhålla sig till Sidas deadlines för ansökningar och underlag eftersom myndigheten annonserat att innevarande avtal kommer att brytas. Verksamheten har fått struktureras om och arbetet omprioriteras. Det har varit ett högt tryck och Sida har i dagarna gett beskedet att de inte kommer att efterfråga ytterligare underlag under juli vilket ger samtliga en chans att pusta ut.  

– Vi ser fram emot en lugn sommar efter allt som varit. Från mitten av augusti och framåt väntar dock mycket intensivt arbete med att skriva ansökan, om vi går vidare. Vi får inte glömma att det inte bara gäller kansliet, SMR:s medlemsorganisationer kommer också att behöva arbeta hårt med att ta fram underlag för oss att grunda ansökan på. 

Parallellt med vidareförmedlingen läggs även fokus på SMR:s huvudsakliga uppdrag, rollen som missionsråd. Samtal om missionsrådets identitet påbörjades under årsmötet i maj och blir en återkommande fråga under både Missionens hjärta i oktober och Medlemsdagarna i februari. Underlaget som kommer in under träffarna bearbetas av en sammansatt grupp med representanter för SMR:s styrelse och kansli.

Vi måste fortsätta vara en inspirationskälla och lär oss av varandra inom nätverket.

– SMR:s uppdrag är att arbeta med mission utifrån ett holistiskt perspektiv. Det gör vi genom att dela vittnesbörd, tjäna andra och erbjuda gemenskap. Det ska vi hålla fast vid, säger Charlotta. 

De tre spåren hon refererar till finns att läsa i SMR:s stadgar. SMR fungerar som en mötesplats för organisationer som arbetar med vittnesbörd och evangelisation, organisationer som verkar genom tjänst, det vill säga det diakonala uppdraget där biståndet genom vidareförmedlingen ingår, och som en mötesplats för samverkan mellan och inom kyrkor och trosbaserade organisationer. De olika delarna får olika betydelse och tyngd beroende på tidsepoker och sammanhang. Statliga biståndsmedel kan aldrig gå till exempelvis evangelisation utan bara till biståndsinsatser. Charlotta lyfter betydelsen av de mötesplatser som erbjuds medlemsorganisationerna. 

– Det allra viktigaste är att vi får mötas och låta det som sker i mötet ta sig uttryck i det vi gör. Vi måste fortsätta vara en inspirationskälla och lär oss av varandra inom nätverket. Det är något som absolut inte får tappas bort.

Vi ser lidandet i världen och vi vill agera.

På frågan om vad hon ser för framtida utmaningar för SMR är hon snabb att svara att utöver finansieringen av organisationens arbete är det de multipla kriserna i världen. 

– Vi ser lidandet i världen och vi vill agera, såsom i exempelvis Ukraina, Gaza och i länder där det är naturkatastrofer och följdverkningar av konflikter, säger Charlotta. 

Hon lyfter även problemen med krympande demokratiskt utrymme och en alltmer polariserad värld, även religiöst, där SMR fyller en viktig funktion. 

– Men för att bidra krävs det resurser. Så på något sätt kommer det tillbaka till resursfrågan igen. Om vi nu får mindre medel från Sida, så kan vi inte arbeta lika brett som vi gör idag. Vi måste hitta nya vägar för att kunna fortsätta hålla kvalitativa mötesplatser och bidra i medlemmarnas arbete tillsammans med sina lokala partners i arbetet för en bättre värld. 

Ett levande nätverk

Vårt nätverk sträcker sig över 110 år, 50 länder och ett 30-tal medlemsorganisationer i Sverige.