Vi lär av varandra

Community of Practice om Outcome Mapping och Outcome Harvesting i september 2022.Community of Practice om Outcome Mapping och Outcome Harvesting i september 2022.

I vårt nätverk träffas vi regelbundet till träffar för att utbyta erfarenheter, så kallade Communities of practice.

Vårt nätverk av medlemsorganisationer och samarbetspartner är sprängfullt av kunskap och erfarenheter. En viktig uppgift för SMR är att vara en mötesplats där organisationer kan lära av varandra, därför använder vi oss av konceptet  Community of practice.

En Community of practice, CoP

  • är en grupp människor som har ett gemensamt intresse eller problem
  • samtalar om både gemensamma och personliga utmaningar och mål
  • delar erfarenheter och skapar ny kunskap
  • möts regelbundet, både fysiskt och digitalt

Outcome Mapping och Outcome Harvesting

Flera av våra medlemsorganisationer arbetar med Outcome Mapping och Outcome Harvesting, som är kvalitativa metoder för planering, uppföljning och utvärdering. Det finns en mycket aktiv Community of practice om dessa metoder, där både medlemsorganisationer och samarbetspartner möts regelbundet.

Läs mer och bli en del av vår Outcome Mapping and Harvesting Community of practice

Länken går till den digitala plattformen Fabo. För att kunna läsa skapar du en gratis inloggning.

Community of practice om OM och OH

Ett levande nätverk

Vårt nätverk sträcker sig över 110 år, 50 länder och ett 30-tal medlemsorganisationer i Sverige.