Fysisk workshop om religiös läskunnighet

Religiös läskunnighet som en integrerad del av planering inför start av projekt eller program inom utvecklingssamarbete.

I de flesta kontexter spelar religion en avgörande roll för människors beslut och livsval. Hur vi samarbetar med religiösa aktörer är ofta avgörande för hur vi kommer att nå våra mål. Det finns en risk att religiösa aktörer förbises om vi inte är medvetna om deras roll och tar med deras betydelse redan i planeringsarbetet.

Under hösten 2024 planerar Svenska missionsrådet tillsammans med Läkarmissionen international två workshops med detta tema. Detta är den första delen: en fysisk träff med svenska organisationer som är intresserade av reläsk som målgrupp. Vi träffas i Ljusgården på ekumeniska centret i Alvik.

Datum: 30 september 2024

Plats: Ekumeniska centret, Alvik

Goda exempel från vårt arbete

Inspireras av människor, resultat och exempel från vårt nätverk.