Medlemsdagarna 2024 – Civilsamhällets roll för hopp och förändring

Välkommen till Medlemsdagarna 2024

SMR:s största och viktigaste mötesplats kastar nu strålkastarljuset på hur vi tillsammans kan bidra till hopp och förändring, i en tid av oro, konflikter, demokratikris och planetär stress. Vi ser fram emot att dela gemenskap och samtal om dessa livsviktiga frågor med varandra under temat Creating space for hope and change – the role of civil society in times of global stress.

1 februari 2024 (9:30-19:30) samlas vi till en fysisk medlemsdag i Immanuelskyrkan i Stockholm. Denna dag bygger vidare på temat och samtalen från dag 1. Därför är det viktigt att de som närvarar har varit med dag 1. Varje medlemsorganisation kan anmäla två personer (och ställa en till två personer till på väntelistan). Vi ser gärna att generalsekreterare eller programansvariga deltar. Medlemmar i SMR:s styrelse och utvecklingsutskott är välkomna att anmäla sig utöver dessa.  

Under dagen kommer vi att få lyssna på spännande föredrag och paneldiskussioner samt dela erfarenheter från vår historia och våra internationella samarbeten. Dagen avslutas med en gemensam middag. Glimtar från programmet (uppdateras kontinuerligt):

  • ”Kris, kamp och hopp – vad kan vi lära av historien?” Med bland annat Arne Rasmusson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet, som ger en historisk exposé av hur kyrkor och civilsamhällsorganisationer agerat i tidigare historiska skeden och vad vi kan lära av detta. Följt av panelsamtal med representanter från media, SKR och medlemsorganisationer.

  • ”Varför bildades min organisation och vad kämpar vi för idag?” Samtal och delande om våra respektive organisationers historia och utveckling. Vad var ”vår mission” då? Vad är den nu? Vad kan vi lära för framtiden? Följt av panelsamtal med bland andra Frida Park (Tidningen Dagen), Bo Jeppsson (Frälsningsarmén) och Lotta Sjöström Becker (Kristna fredsrörelsen).

På eftermiddagen är fokus på ”Partnerskap när utrymmet stängs eller begränsas”. Exempel från medlemsorganisationer och samarbetspartner och samtal om vilka effektiva och hoppfulla metoder och strategier som vi kan använda där det demokratiska utrymmet stängs eller hotas på grund av statliga begränsningar eller socialt motstånd/våld.

Anmälan

Anmäl dig via denna länk senast 7 januari 2023.

Klicka här