Digital workshop om religiös läskunnighet

Religiös läskunnighet som en integrerad del av planering inför start av projekt eller program inom utvecklingssamarbete.

I de flesta kontexter spelar religion en avgörande roll för människors beslut och livsval. Hur vi samarbetar med religiösa aktörer är ofta avgörande för hur vi kommer att nå våra mål. Det finns en risk att religiösa aktörer förbises om vi inte är medvetna om deras roll och tar med deras betydelse redan i planeringsarbetet.

Under hösten 2024 planerar Svenska missionsrådet tillsammans med Läkarmissionen international två workshops med detta tema. Detta är den andra delen: en digital workshop med partnerorganisationer som målgrupp.

Datum: 2 oktober 2024

Plats: Digitalt från Läkarmissionens studio.

Målgruppen är SMR:s medlemsorganisationer och partners i världen. Workshopen kommer att hållas på engelska.

Goda exempel från vårt arbete

Inspireras av människor, resultat och exempel från vårt nätverk.