Årsberättelsen är här!

Vid årsmötet godkändes formellt årsberättelsen för 2023. Den finns nu att läsa av alla och du kan ladda ner ett eget exemplar.

Årsberättelsen består av korta notiser om vad som hände under året och du kan klicka in för att läsa mer om varje händelse. Dessutom kan du ta del av personalförändringar under 2023 och representation i våra nätverk och råd. Årsredovisningen och revisionsberättelsen hittar du bland de sista sidorna.

Klicka här för att ladda ner årsberättelsen

Filmer om religionsfrihet

På prisbelönta FoRB Learning Platform är vi med och utvecklar gratis utbildningsresurser för dig som vill veta mer om religionsfrihet.