Beslut om årets nedskärningar i biståndet

Svenska missionsrådets styrelse beslutade den 30 maj hur regeringens sänkning av årets biståndsbudget ska hanteras i nätverket. Beslutet berör SMR:s största Sida-bidrag som handlar om långsiktiga utvecklingsinsatser genom civilsamhället. SMR:s kansli har en direkt dialog med de medlemsorganisationer som berörs av beslutet.

– Nu har vi sträckt oss så långt att det smärtar. Effekterna av 39 procents neddragning kommer att märkas hos alla organisationer, men mest bland våra partner i världen. För att säkra resurser till nästa år då vi förväntar oss ett mer normalt läge, så går vi även in med eget kapital. Men det kommer att ta lång tid att bygga upp igen, sa den nya styrelseordförande för SMR, Stefan Emilsson, efter beslutet.

Beslutet: dra ner 39 procent inom långsiktigt biståndsarbete

Utifrån den information som finns idag beslutade styrelsen att:

  • årets nedskärning blir 39 procent för alla medlemsorganisationer som tar del av Sidas utvecklingsanslag.
  • medlemsorganisationerna själva får avgöra hur de ska hantera nedskärningen.
  • inte gå vidare med nya ansökningar i år om stöd inom SMR:s satsning på miljö, klimat och resiliens. Styrelsen ser det dock som angeläget att prioritera denna satsning kommande år.

Utifrån antagandet att nedskärningen enbart gäller 2022 vill både Sida och SMR:s styrelse värna kostnader för att hålla organisationer över ytan genom att till exempel behålla personal.

SMR:s eget kapital används

Styrelsen har även diskuterat hur SMR:s kansli ska hantera nedskärningen med tanke på att utvecklingsanslaget står för kansliets största finansiering. Hårda besparingar i pågående verksamhet har minimerat kostnaderna för året och Styrelsen har valt att inte ålägga kansliet ytterligare sparkrav för 2022 eftersom det skulle innebära uppsägningar av personal i ett redan pressat läge. För att inte belasta medlemsorganisationerna med ytterligare neddragningar tillåts kansliet använda max 1,6 miljoner kronor av eget kapital (nästan 15 procent) samt delar av oallokerade medel i femårsbudgeten för att täcka kostnaderna.

Debatt och kampanjer för att påverka regeringen

Samtidigt fortsätter arbetet med att ändra regeringens beslut. SMR och flera medlemsorganisationer har medverkat i media, skrivit debattartiklar, haft kontakt med politiker och företrädare för Sida, UD och regeringen på olika nivåer. Ett nära samarbete pågår även med andra i civilsamhället, till exempel genom plattformen CONCORD.

– Vi är glada att många av våra medlemsorganisationer ställt sig bakom valkampanjen En hundradel för världen. Nyligen bjöd vi även in alla som har drabbade samarbetspartner att delta i WeEffects kampanj #DearMagdalena så att de kan berätta direkt för regeringen om konsekvenserna av att skära i biståndet, säger Charlotta Norrby, generalsekreterare på SMR.

Fler Sida-anslag drabbas av nedskärningar

Den 18 maj fattade styrelsen beslut om neddragningar med upp till 24 procent inom SMR:s kommunikationsanslag. Även SMR:s anslag för praktikanter drabbas av nedskärningar och läggs ner i Universitets- och högskolerådets regi från 2023. SMR:s arbete med det humanitära anslaget drabbas inte av dessa nedskärningar men fortsätter att fasas ut enligt tidigare besked från Sida.