Biståndets resultat angår många

Togo. Foto: SMC

Nida Nausherwan håller en workshop i TogoNida Nausherwan håller en workshop i Togo

Ger biståndet verkligen något resultat? Frågan ställs ofta när det gäller internationellt utvecklingssamarbete. Vi reste till Togo tillsammans med vår medlemsorganisation ADRA för att se hur de mäter resultat av sitt arbete med en särskild metod.

Det är viktigt att visa resultat av biståndsarbetet, både gentemot svenska skattebetalare och de människor som vi hoppas ska få större möjlighet att påverka sin egen situation och utveckling genom vårt internationella utvecklingssamarbete.

Vår medlemsorganisation ADRA Sverige får Sida-medel för ett program med delinsatser i 11 olika länder. Ett av dem är Togo. Tillsammans med sin samarbetspartner ADRA Togo har de valt ut områden för sina insatser, kartlagt de viktigaste intressenterna och satt gemensamma målsättningar för att sedan kunna mäta resultat i form av förändrat beteende som att ta egna initiativ och ställa krav på makthavare. De använder metoden ”Outcome Mapping” för programplanering, uppföljning och resultatredovisning i alla sina insatser.

Resultat som motiverar

Vi besöker byn Zooti-Honganou i Bas-Mono-distriktet i södra Togo. Där bistår ADRA Togo två lokala grupper som arbetar med att öka möjligheterna till inkomst genom till exempel odling samt ett alfabetiseringscenter. Vi träffar Emmanuel Atchow som ansvarar för ADRA Togos insatser i distriktet.

Emmanual berättar att han arbetat för ADRA Togo i 14 år och gjort många olika sorters uppföljningar och resultatmätningar. Han har nu lärt sig att arbeta med Outcome Mapping, vilket gett honom extra motivation:

– Det är ett nytt sätt att tänka och arbeta som gör att vi involverar fler människor. Det är visserligen krävande och intensivt men mycket intressant och jag tror att det kommer att ge oss bättre resultat.

Hållbara resultat med lokalt ägarskap

Att arbeta med Outcome mapping skapar också större ägarskap hos målgruppen. I byn Davedi i det närliggande Zio-distriktet träffar vi ett kvinnokooperativ för att höra hur de arbetar. Kooperativet odlar ananas, men en kvinna påpekar att de skulle behöva ett trehjuligt fordon för att frakta frukten.

– Om ni ser behov av ett fordon för att öka försäljning och inkomster från ananasproduktionen så är det upp till er att budgetera för det. Programmet inkluderar stöd för att ni här i Davedi själva skall räkna ut vilka som är det bästa lösningarna, säger Nida Nausherwan, handläggaren på ADRA Sverige som vi reser med.

Nida vill uppmuntra kvinnorna att ta ett större ägarskap och formulera sina egna målsättningar. Den beteendeförändringen är det viktigaste resultatet i samarbetet. Med det kommer kvinnorna också få ökade inkomster.

Vi konstaterar att det Outcome Mapping ställer högre krav på planering, dokumentation, uppföljning och rapportering, men att det ger mer relevanta resultat och varaktiga förändringar bland de människor och andra intressenter som utvecklingsinsatserna riktar sig mot.

Bildtext: Under resan till Togo har Nida Nausherwan planerat in två utbildningsdagar med ADRA Togo för samtal om hur de kan utveckla sitt system för uppföljning och utvärdering av sina insatser. Foto: SMC.

Ett levande nätverk

Vårt nätverk sträcker sig över 110 år, 50 länder och ett 30-tal medlemsorganisationer i Sverige.