Blandade känslor när COP28 är avslutat

Klimattoppmötet i Dubai är avslutat. Representanter för flera medlems-organisationer deltog på plats. SMR har inför toppmötet varit engagerade i planeringen inför den särskilda paviljong som, för första gången, funnits för trosbaserade aktörer. Tillsammans med den japanska humanitära organisation Soka Gakkai International (SGI) och LM organiserade vi också ett event om trosbaserade aktörers roll för klimatanpassning.

Om man ska sammanfatta intrycken från COP28 är det bättre än ett värsta-scenario, men inte tillräckligt. Det är positivt att fossila bränslen nämns i avtalstexten men det är negativt att det sker i allt för luddiga formuleringar. Det är positivt att en fond för ”loss and damage”, alltså en fond för ersättning till länder som drabbats av skador på grund av klimatförändringar, nu finns på plats. Men det är negativt att den är gravt underfinansierad. Det finns liknande konflikter inom nästa alla områden som berörts i förhandlingarna. Det är alltså mycket bra på ”snack-sidan” men mycket att önska på ”verkstads-sidan”.

SMR har varit delaktiga i planeringsprocessen inför den ”faith-pavilion” som funnits på plats i Dubai. Här har ett stort antal seminarier, workshops och samtal hållits. Syftet har varit att visa på de religiösa organisationernas roll och bidrag inom klimatfrågan. Paviljongen har finansierats av en organisation med koppling till staten i Förenade Arabemiraten. SMR har sedan en tid ett samarbete med FN-initiativet UNEP-Faith for Earth och detta har givit oss möjlighet att delta i arbetet för att bjuda in religiösa aktörer till klimattoppmöten. Detta är inte ett okomplicerat samarbete. SMR:s grundinställning är att religiösa aktörer har ett oumbärligt bidrag när det gäller att lösa klimatkrisen. Våra gemensamma problem är inte bara tekniska eller ekonomiska utan handlar om etik, värderingar och om möjlighet att skapa hopp. Det vi brukar kalla ”mjuka värden” behövs för att lösa de gemensamma utmaningarna.

Samtidigt ser vi att de mer högljudda representanterna för miljörörelse, civilsamhälle- och olika religiösa aktörer inte har släppts in till COP28. De uttalanden som kommit från den religiösa paviljongen har varit en aning försiktigare än de som formulerats av andra aktörer. Så vi står där med frågan om vi bidragit till ”faith-washing”, alltså ett sätt att ge legitimitet till dåliga beslut och fossil-industri-styrd agenda, genom att bjuda in religiösa aktörer. Eller om vi varit en del av en genuint positiv ambition att ge andlighet och tro en plats i världens viktigaste samtal om överlevnad.

För en analys av resultaten av mötet se: Så gick COP28: Stora framsteg och urvattnade överenskommelser – CONCORD Sverige

Påverkan i tro på en bättre värld

Vår spetskompetens är religionsfrihet och religiös läskunnighet.