Guide för bättre samarbete mellan ambassader och lokala partner

CONCORD Sverige 2022

Framsidan på flera exemplar av CONCORD Sveriges rapport Framsidan på flera exemplar av CONCORD Sveriges rapport

Snart tar Sverige över som EU-ordförande. Vi vill se en hög prioritering av civilsamhällets demokratiska utrymme. Nu släpper 24 organisationer en guide till säkert, meningsfullt och inkluderande relationsbygge med lokala civilsamhällen.

Flera av våra medlemsorganisationer och deras lokala partner runt om i världen samarbetar med svenska ambassader för att stärka civilsamhället. Som en del av nätverket CONCORD Sverige har vi nu tagit fram en guide för att utveckla detta samarbete.

”Ge plats – en guide för säker och meningsfull inkludering av det lokala civilsamhället” innehåller konkreta tips för att genomföra inkluderande, säkra och meningsfulla möten, såväl fysiska som digitala. Vi vill också uppmana utrikesdepartementet att ta fram gemensamma riktlinjer och rutiner för utlandsmyndigheternas relationer med lokala civilsamhällen – och säkerställa att dessa efterlevs. 

Vi på Svenska missionsrådet är en del av CONCORD Sveriges arbetsgrupp för civilsamhällets demokratiska utrymme ”Civic Space”. I gruppen finns även våra medlemsorganisationer PMUKristna Fredsrörelsen och Act Svenska kyrkan.

Läs mer på CONCORD Sveriges webbplats och håll utkik efter lansering i början på nästa år!

Påverkan i tro på en bättre värld

Vår spetskompetens är religionsfrihet och religiös läskunnighet.