En kämpe för samarbete med och mellan religiösa

I skuggan av coronapandemin måste religiösa aktörer samarbeta oavsett trostillhörighet. Det säger professor Azza Karam, nytillträdd generalsekreterare för Religions for Peace och en av huvudtalarna när Svenska missionsrådet samlar till årliga medlemsdagar i februari.

– Om inte religiösa aktörer kan visa vägen och vara föredömen, hur kan vi då förvänta oss det av regeringar och multinationella företag? Frågar hon retoriskt när vi ringer upp henne för en intervju.

Azza Karam sticker inte under stol med att samarbete är svårt och krävande. Hon om någon borde veta. Under 20 års tid hade Azza Karam uppdraget att öka FN:s förståelse för, uppskattning av och samarbete med religiösa aktörer. I det arbetet mötte hon många fördomar kring trosbaserade organisationer och troende människor.

Försvagade stater sätter stor press på samarbete i civilsamhället

Den viktigaste lärdomen hon tar med från den tiden är att världens stater är svagare än någonsin – såväl politiskt som socialt, ekonomiskt och kulturellt sett.

– Det innebär att civilsamhällets roll är mer nödvändig än någonsin, för många regeringar klarar inte av sin uppgift, säger Azza Karam.

Hon har sett hur regeringars legitimitet ifrågasätts. Det sker när de inte når ut till sina länders invånare med till exempel tillgång till arbete, hälsovård och skola. Alla regeringar behöver både civilsamhällets och näringslivets stöd. Samtidigt står många stater i djup ekonomisk skuld till privata företag.

– Det är en farlig trend, säger Azza Karam som menar att svaga regeringar som skapar allianser med vinstdrivna intressen är ett recept på ytterligare marginalisering och exploatering. Det är inte ett recept på social sammanhållning och inkludering.

– Så för mig handlar civilsamhällets roll inte bara om att erbjuda den service som regeringar inte ger, utan också om att försvara och vårda de principer om mänskliga rättigheter och demokrati som vi är övertygade om gör oss mänskliga. Principer som gör oss trygga och hjälper oss att skydda vårt klimat.

Viktigt bygga samarbete mellan religiösa och sekulära

Samtidigt beskriver hon civilsamhället som funktionsnedsatt. Före coronapandemin handlade den stora diskussionen om faran med det krympande demokratiska utrymmet (”shrinking civic space” på engelska). Men i och med pandemin har auktoritära styren och vinstdrivna intressen fått en rejäl skjuts. En del av problemet är att ansvarsutkrävandet av regeringar brister och att makt koncentreras till våldsgrupper och drogkarteller. Men det finns även andra orsaker. Azza Karam betonar att såväl det sekulära civilsamhället som det religiösa lever och frodas.

– Alltför sällan samarbetar de här två på nationell eller global nivå. Jag ser ett stort värde i att stärka religiösa organisationers förmåga att vara en bättre partner till sekulära civilsamhällesorganisationer. Men jag ser också vilket stort värde religiösa aktörer kan tillföra. Om vi kan bygga broar mellan dessa två, kommer vi att ha ett mycket starkare civilsamhälle i framtiden.

Uthålligt arbete för att öka FN:s samarbete med religiösa

Efter 20 år på FN har hon lyckats med att förändra FN:s syn på religiösa aktörer. Men när hon nyligen fick chansen att återvända till Religions for Peace tog hon den för att kunna satsa helt på sin hjärtefråga: att skapa samarbeten.

– I framtiden vill jag att vi arbetar mot gängvåld i Latinamerika, och med frågor kopplade till urfolk och slaveri. Det är områden där Religions for Peace måste göra något. För däri finns de djupaste såren hos många människor i dag, säger Azza Karam.

Hör Azza Karam på Svenska missionsrådets medlemsdagar

Missa inte professor Azza Karams medverkan i SMC Network Inspirational Day den 3 februari – en del av Svenska missionsrådets medlemsdagar 2021. Då håller hon en föreläsning med titeln “Religions and Agenda 2030- The Multi-Religious Imperative”.