Info/kom-arbetet är avslutat

Omslag till SMR:s ansökan till Sida för 2022-2025.Omslag till SMR:s ansökan till Sida för 2022-2025.

Sida har godkänt vår slutrapport för kommunikationsprogrammet under 2022 och tre månader 2023, både den narrativa och finansiella. Sida var imponerade av att vi kunde visa på resultat från arbetet, trots de stora utmaningarna under 2022 och att vi så hastigt fick avbryta arbetet – läs mer i rapporten!

Arbetet fick ett tråkigt slut, men vi har inte gett upp! Vi arbetar nu med att hitta finansiering för kommunikations- och påverkansarbete, i dialog med de medlemsorganisationer som har varit en del av vårt kommunikationsprogram.

Vi har också haft ett avslutande årsmöte med Sida om slutrapporten. Sida berättade att de inte har någon information om vad som händer med info/kom-anslaget och de vet inte heller om strategin för info/kom kommer att uppdateras. Sida Partnership Forum, som ansvarat för handläggningen av info/kom-insatserna, kommer att fortsätta att anordna kurser och mötesplatser och är öppna för önskemål från hela SMR-nätverket.

Vi tror på en bättre värld

Tillsammans med våra medlemsorganisationer arbetar vi i tro på en bättre värld.