Praktikantprogrammet upphör – slutrapporten presenterad

The EFSThe EFS

Den 15 november lämnade SMR in de sista rapporterna för praktikantanslaget till UHR. Rapportering gällde både 2021 och 2022.  

UHR har granskat rapporten. De skriver att ”rapporten visar på ett gott genomförande med väl motiverade beslut angående förändringar och en tydlig ekonomisk redovisning. Praktikanterna har bidragit konkret i de mottagande organisationernas arbete och har lärt sig hantera kulturella skillnader. Enkäterna visar att de uppskattat praktikantperioden och har intresse av att fortsätta arbeta med internationellt utvecklingsarbete”. Rapporterna finns att läsa i sin helhet här och här.

I nuläget finns inga besked om framtida medel för liknande verksamhet.   

Ett levande nätverk

Vårt nätverk sträcker sig över 110 år, 50 länder och ett 30-tal medlemsorganisationer i Sverige.