SMC Learning Network 2024

Under många år har SMR haft årliga lärodagar i slutet av november tillsammans med våra medlemsorganisationer, de så kallade handläggardagarna. Dessa dagar har varit ett tillfälle att gräva djupare i olika ämnen, och att dela och lära sig tillsammans. De senaste åren har vi kombinerat digitala och personliga möten.

Mycket har förändrats med tanke på den digitala övergången de senaste åren och vi ser nu ett behov av att uppdatera formatet. Våra medlemsorganisationer har besvarat en enkät om handläggardagarna och baserat på dessa svar har vi beslutat att göra några ändringar. De årliga handläggardagarna kommer att förvandlas till ett nätverk med flera möten under året, både digitala och personliga. Istället för att bara vara ett möte för medlemsorganisationer kommer våra samarbetspartners från hela världen också att bjudas in. Vi kallar detta nya nätverk för SMC Learning Network (SLN).

Innehåll och målgrupp

SLN kommer att täcka tematiska frågor, programdesign och metoder, men kommer också att informera och diskutera nya krav från SMR/Sida etc. Målgruppen är handläggare, programchefer, fältpersonal, tematiska rådgivare m.fl. Det redan befintliga Controller-nätverket kommer att fortsätta att träffas som tidigare och täcka ekonomiska frågor, avtal och liknande. Så från och med nu kommer det att finnas två nätverk.

2024

Under det kommande året kommer SLN att ha ett tematiskt fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) men varje möte kommer också att innehålla andra relevanta ämnen.

På vårt första möte den 13 februari kommer det att läggas fokus på:

  • SMR:s minimikrav gällande religions- eller trosfrihet, religiös läskunnighet och miljö, klimat och motståndskraft.
  • Övergång till programstöd och ramavtal för medlemsorganisationer
  • Tematisk fördjupningssession: SRHR

Inplanerade möten under 2024

  • 13 februari – Personligt möte för medlemsorganisationer i Alvik, Stockholm
  • 23 april – Digitalt möte för Medlemsorganisationer och Samarbetspartners
  • 24 september – Personligt möte för medlemsorganisationerna i Alvik, Stockholm
  • 19 november – Digitalt möte för Medlemsorganisationer och Samarbetspartners

Anmälan till SMR Learning Network

Anmäl dig här

Ett levande nätverk

Vårt nätverk sträcker sig över 110 år, 50 länder och ett 30-tal medlemsorganisationer i Sverige.