Innovation och superkrafter på våra medlemsdagar

Med 30 medlemsorganisationer i Sverige och partnerorganisationer i över 50 länder var vi glada att se 170 deltagare på den internationella delen av våra medlemsdagar: SMC Inspirational Day. Temat för medlemsdagarna var ”Starkare tillsammans – i nätverk och tro för en bättre värld”. Fokus låg på innovation och grön omställning i vårt gemensamma uppdrag att verka för en bättre värld.

– Vi på Svenska missionsrådet arbetar med mission från ett holistiskt perspektiv vilket inkluderar både evangelisation, socialt arbete (diakonia) och gemenskap (koinonia). Vi önskar att vår plattform ska representera alla dessa delar, eftersom vi är kallade att tjäna människor bortom etniska, kulturella och religiösa gränser, så inledde vår generalsekreterare Charlotta Norrby.

Charlotta Norrby och Alan AtKisson talade om mission, innovation och nätverkande på SMC Network Inspirational Day 2022.

Alan AtKisson, chef för Avdelningen för partnerskap och innovation på Sida, var inbjuden för att tala om vad innovation egentligen betyder. Han jämförde innovation med mission:

– Mission handlar om att tänka stort. Man börjar med något litet för att förändra och åstadkomma något visionärt och transformativt. Läs mer i vår intervju med Alan AtKisson.

I samtalet deltog bland andra Mercy Murigi, Africa Region Capacity Development Lead och program koordinator på Children’s Mission – samarbetsorganisation till bland andra svenska Barnmissionen. De har arbetat effektivt med en metod som kallas SEAL för att förändra läroplanen i Kenyanska skolor. Hon beskrev vad det här modeordet betyder för dem i praktiken:

– Innovation är att skapa samarbete mellan olika människor och sektorer som civilsamhälle, akademi, företag och myndigheter. Det handlar inte bara om att prata om idéer utan också om att dra nytta av våra olika kompetenser och förmågor för att tillsammans åstadkomma föränding.

Ett nätverk som växer sig starkt över tid

Svenska missionsrådets globala nätver, illustrerat av deltagarna vid SMC Network Inspirational Day 2022.

Att samla människor tillsammans är att nätverka. Niklas Eklöv, chef för Lärande och påverkan på Svenska missionsrådet, argumenterade för att vårt nätverk är en av superkrafterna i vårt arbete för en bättre värld. Det illustrerades av en interaktiv karta där alla deltagare fick markera var i världen de har knutit kontakter för samarbete. Kartan fylldes snabbt och visade ett riktigt globalt nätverk. En undersökning bland deltagarna visade att de flesta av dessa samarbeten har pågått i mer än 20 år, till och med 100 år!

Som globalt nätverk möjliggör Svenska missionsrådet tillgång till gemensamma resurser som kunskap, metoder, relationer och finansiering.

– Den här dagen är en sådan resurs som ger oss tillfälle att lära av varandra och förstärka vår gemensamma röst. På detta sätt kan vi hjälpa varandra att vara effektiva förändringsagenter i våra respektive sammanhang, sa Niklas Eklöv.

Integrering av tro och grön omställning

När vi ser världen omkring oss och lyssnar på våra internationella samarbetspartner är det omöjligt att ignorera klimatförändringarna. Josephine Sundqvist, generalsekreterare på Läkarmissionen, utmanade vårt nätverk att göra klimatanpassning och resiliens till vårt arbetes högsta prioritet.

– Tro spelar roll för innovation, sa hon. Trosbaserat arbete är inte bara ännu ett perspektiv på grön omställning. Tro mobiliserar oss och gör oss redo att agera eftersom spirituell och grön omställning måste vara integrerat.

Tvåspråkighet som bygger broar

Att som SMR ha en dubbla identitet som kristet missionsråd och nätverk för organisationer i civilsamhället på rättighetsbaserad grund är ytterligare en superkraft. I den ligger förmågan att tala olika typer av språk: att förstå trons och teologins språk samt språket för mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.

– Att vara tvåspråkig är ett innovativt sätt att bygga broar mellan biståndsbranschen och trosbaserade aktörer. Svenska missionsrådet arbetar för att öka den religiösa läskunnigheten i biståndsbranschen, särskilt på norra halvklotet, sa Niklas Eklöv. Han påpekade att inga värderingar är neutrala, vare sig de är religiösa eller inte, och att alla måste vara uppmärksamma på hur våra värderingar påverkar hur vi förstår och interagerar med världen omkring oss.

Fördjupa dig ytterligare på Fabo and Youtube

Många av seminarierna på Medlemsdagarna spelades in och finns på vår Youtube-kanal. Vi har samlat alla presentationer och andra resursmaterial från båda dagarna på vår Fabo-sida. Där är ni välkomna att gräva djupare och höra fler röster diskutera innovation; kopplingen mellan bistånd och mission; risker med att jobba för mänskliga rättigheter; grön omställning och hur man bäst planerar en virtuell resa med sina samarbetspartner.

 

Ett ordmoln av de frågor som det finns samarbeten kring inom vårt nätverk:

 

Över 70 deltagare svarade på frågan ”Hur länge har det pågått samarbete mellan er och andra inom vårt nätverk?”