Sökresultat för concord

Aktuellt

Ny rapport: Akut läge för demokratins försvarare!

Världsläget för demokratin och mänskliga rättigheter är akut. Den slutsatsen drar 18 svenska organisationer i rapporten ”Tag plats! Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering”. Under 2017 backade den demokratiska utvecklingen i fler länder än den gick framåt i. Endast tre procent av världens befolkning lever i vad som kan… Läs mer

Aktuellt

Barometern 2018

Ibland ger samarbeten hopplöst urvattnade policyförslag. Så är inte fallet när SMR tillsammans med 26 andra organisationer i CONCORD granskar Sveriges politik för global utveckling (PGU) och genomförandet av Agenda 2030. På lanseringsseminarium 15 maj var sex riksdagspolitiker överens om att de uppskattade våra konkreta förslag och vår kraft som… Läs mer

Aktuellt

Agenda 2030 – där står vi idag

Seminariet fokuserade på svenska regeringens arbete med att genomföra Agenda 2030. Till bakgrunden hör CONCORD:s lansering av rapporten ”Barometern”, där Sveriges samstämmighetspolitik analyseras. Barometern riktar en hel del kritik mot regeringens arbete. Framför allt när det gäller vapenexport, skatteflykt och flyktingpolitik. Ulrika Modéer lyfte upp rapporten och uppmuntrade det civila samhällets engagemang… Läs mer

Aktuellt

Civilsamhället: livsviktigt för tro, samarbete och förändring

Vi är många som jobbar hårt för en hållbar rättvis värld. Tillsammans utgör vi ett civilsamhälle som rymmer en mångfald av olika åsikter och livsåskådningar. I det civila samhället organiserar sig människor för att tillsammans ta ansvar för framtiden. Här väcks inspiration och förmåga att försvara våra mänskliga rättigheter och… Läs mer

Aktuellt

#Hjärtavärlden: valet handlar om mer än Sverige

Du och jag måste höja våra röster så att valrörelsen visar att världen är större än Sverige. I kampanjen #hjärtavärlden tar vi på Svenska missionsrådet och 50 andra svenska organisationer ställning mot hat och inskränkt nationalism och säger ja till fred, rättvisa, demokrati och hållbar utveckling för alla. Gud älskar… Läs mer

Aktuellt

EU:s biståndslöfte uppnås 70 år försent

Concord Europas Aidwatch-rapport 2017 Rapporten konstaterar att gapet till biståndsmålet är större än officiell statistik visar, eftersom biståndet urholkas. Nästan 20 procent av EUs bistånd används inte alls till det som det är tänkt att användas till – att bekämpa fattigdom i utvecklingsländer. Istället används 15 miljarder euro av biståndspengarna,… Läs mer

Aktuellt

Vad är bistånd?

Att det handlar om ”att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck” (som regeringen formulerat det i sitt nya policyramverk). Andra, däribland jag själv, vill hellre prata om utvecklingssamarbete än bistånd för att betona att utveckling sker med lokalt ägarskap och i partnerskap för att skapa dessa… Läs mer

Aktuellt

Steg framåt för barns rättigheter

Vi har förmånen att få jobba lokalt förankrade på gräsrotsnivå, men också samtidigt på regional, nationell och global nivå i de samarbeten vi står i. Mycket av Erikshjälpens arbete handlar om att bidra till förändring i attityder och beteenden, så att flickor och pojkar kan få sina rättigheter tillgodosedda. Vi arbetar… Läs mer